ON1BES Labo 2020                           2x FET tester

home
Back to Home-page


No EN version - updated june 2020

Fet Tester ( duo MOS-FET tester)
Als de te testen FET deze beide testers goed doorstaat is hij vrijwel zeker nog in goede staat.

Een dubbele MOS-FET tester, ontstaan uit de behoefte om deze veilig te kunnen testen.

Wie heeft er geen afgedankte computer-voeding liggen , met van die heerlijke MOSFETs die hij nog voor iets anders wil gebruiken ?
En met de tegenwoordig schakelende voedingen, dikwijls met MOS-FET's die ook wel eens kapot gaan, is deze tester onmisbaar.
Gemakkelijk te bouwen schakeling , maar zeer nuttig.
  Schema FET tester 1 :
Dit is eigenlijk een variatie op een astabiele multivibrator.
Deze tester is voornamelijk voor N-FETs en Power types ( IRF - BUZ ).
Als de te testen FET werkt in de astabiele multivibrator, zal de LED knipperen ; bij een defecte FET niet.
De rechtse transistor dient als buffer, en krijgt pulsen van de FET in test, en laat zo de LED knipperen.
Experimenteer wat met de waarde 2,2µF tot 10µF condensator om de LED sneller of trager te laten knipperen.
Op de foto zijn de drukknop en batterij-aansluiting (nog) niet geplaatst !
  Schema FET tester 2 :Deze POWER FET tester kan beide typen FETs N-kanaal en P-kanaal testen.

Met de poorten 1 en2 wordt er een oscillator gemaakt met lage frequentie.
De andere poorten vormen een buffer voot de te testen FET.

Door drukken van de test-knop gaan er pulsen naar de FET in test.
Bij een goede N-kanaal FET gaat de rode LED knipperen.
Bij een goede P-kanaal FET gaat de groene LED knipperen.
Op de foto zijn de drukknop en batterij-aansluiting (nog) niet geplaatst !

mail on1bes at Scarlet.be