ON1BES Labo 2020  

Digitale RF Wattmeter OZ2CPU home
Back to Home-page

For English version klik here

Gekalibreerde RF Power Meter


Dit is mijn gebouwde versie van de RF Power Wattmeter van oz2cpu.
Gepubliceerd in Elektor Magazine 2002, In het septembernummer van CQ-PA , en op de site van oz2cpu zelf ( links, zie onder ).
Voor een radio amateur kan een wattmeter heel nuttig zijn. Deze meter kan dienen voor het meten van de winst in RF versterkers, de bandwijdte meten van filters, veldsterkte meten van antennes, uitgestraalde vermogen meten, SWR en andere zaken.
Deze RF wattmeter gebruikt een AD8307 om het RF signaal te meten. Het AD8307 circuit is frequentie gecompenseerd, en geoptimaliseerd voor verliezen om een optimale SWR te bekomen over een breed frequentiebereik.
Er is een PIC16F876 met inwendige 10-bit analoog naar digitaal convertor om de analoge output van de AD8307 om te zetten naar een digitale waarde, en deze op het LCD display te zetten. Een vergelijkings tabel converteert de gemeten dBm waarden in RF voltages en RF power (watt) waarden.
Het 2x20-tekens display duidt de volgende gegevens aan :

o de gemeten waarde in dBm
o de status van de gebruikte frequentieband
o de RF waarde in ┬ÁV of mV
o een signaal barograaf-regel in 1 dBm blokken
o het vermogen in pW of mW

De RF wattmeter heeft de volgende eigenschappen :

o frequentiebreik zonder calibratie is 1 kHz tot +/- 950 Mhz (relatieve mode)
o frequentie bereik na de calibratie is 1 kHz tot +/- 500 MHz
o nauwkeurigheid zonder calibratie is +/- 1 dB van 1MHz tot 450MHz
o nauwkeurigheid na calibratie is 0.2 dBm op elke frequentieband
o input SWR varieerd van 1.00 tot 1.30 , afhangkelijk van de meet-frequentie
o input power bereik is -60 tot +30 dBm ( 1 nW tot 1 Watt )
o het is mogelijk om relatieve power te meten tot +/- 950 MHz
o er is een extra ingang als digitale voltmeter voorzien ( max 1 tot 20 Volt DC )
o de software kan het 0 dBm punt op 5 verschillende frequenties afregelen, zodat de meter-precisie rond 0.5 dBm ligt
o opgelet: om grotere signalen boven 1 Watt te meten is een gecalibreerde verzwakker nodig van b.v. 40 dBm
De module met de AD8307 moet volgens de HF/UHF regels opgebouwd worden, en kan ook best afgeschermd worden.
Werking op batterij is best wel mogelijk als de LCD verlichting uitgeschaked is, of niet meer dan 100mA verbruikt. Ik heb hiervoor de originele LED's in het LCD vervangen door witte LED's die veel minder verbruiken.Schema :
Print


Photo's :
build1
build2
Front panel
Top Input Module


Input Module :
schema2 module2
Circuit Input Module
Build Input Module


Downloads : none
Links :

Mainpage : http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
Software and download : http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milli-soft104.htm
OZ2CPU digitale RF mW-dBm-mV meter : http://www.bolkesteijn.nl/blog/index.php?page=oz2cpu-meter
Elektor : elektor_02a016.pdf
Google - zoek naar : Digital Wattmeter oz2cpu

mail Mail: on1bes(at)Scarlet.be